Parintele Roman Braga (+28 Apr) – Vesnica Pomenire!

aprilie 30, 2015

http://fatherromanbraga.com/FrRomanObituary.pdf

fr-roman-braga

 

Reclame

Acatistul Sfintilor Rafael, Nicolae si Irina (Marti in Saptamana Luminata)

aprilie 14, 2015

rafail,nicolae,irina

Icos 1
Fericita lupta ati purtat cu inima neindoita, treime de mucenici, Rafael, Nicolae si Irina, si pe tirani i-ati rusinat. Pentru aceasta, si noi, cinstindu-va, intr-un glas strigam:
Bucura-te, treime de tari luptatori;
Bucura-te, pleiada de slujitori ai lui Hristos;
Bucura-te, purtatorule de Dumnezeu, Rafaele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucura-te, purtatorule de biruința, Nicolae, cugetatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, Sfanta Mucenița Irina, ceea ce porți numele pacii, candela fecioriei;
Bucura-te, cantare dumnezeiasca in trei stihuri și treime a biruitorilor mucenici;
Bucura-te, ceata dumnezeiasca intreit stralucita de nebiruiți luptatori;
Bucura-te, lauda ortodocșilor evlavioși;
Bucura-te, intreita adunare dumnezeiasca;
Bucura-te, dumnezeiasca slava a dreptmaritorilor creștini;
Bucura-te, sobor de mucenici;
Bucurați-va, cei impreuna-cinstiți cu toți sfinții;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condac 2
Viața dumnezeiasca ducand, ați biruit atacul necredincioșilor pagani prin ravna inimii voastre și, tainuiți fiind vreme indelungata, acum, in chip minunat, ați fost descoperiți noua, o, intreiți luptatori, minunandu-i pe cei ce striga cu uimire: Aliluia!

Icos 2
Cu hotarare barbateasca ai infruntat, o, Rafaele, nebunia cea plina de rautate a dușmanilor credinței și, fiind supus chinurilor de multe feluri, de cinstea muceniciei te-ai invrednicit; de aceea și noi, minunandu-ne de indelunga ta rabdare, strigam:
Bucura-te, stalp al rabdarii;
Bucura-te, surparea necredinței;
Bucura-te, vlastar preasfant al cetații Ithaca;
Bucura-te, cel intru toate urmator mucenicilor;
Bucura-te, indumnezeit liturghisitor al dragostei lui Hristos;
Bucura-te, stalp neclintit al poporului drept cugetator de Dumnezeu;
Bucura-te, ca pe Domnul intru toate L-ai urmat.
Bucura-te, ca de placerile acestei lumi te-ai lepadat;
Bucura-te, fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucura-te, pavaza neclintita a credincioșilor;
Bucura-te, carma a vieții virtuoase;
Bucura-te, vas ales al luminii cerești;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 3
Putere cereasca avand in cuvant, inspirat de Evanghelia lui Hristos, incercat povațuitor te-ai aratat, Rafaele, și tuturor te-ai facut cunoscut, pe toți ridicandu-i sa strige: Aliluia!

Icos 3
Lumina credinței purtand in inima, Nicolae, prin cuvintele lui Rafael, ai fost chemat la slujba diaconiei, ca sa slujești dupa cuviința Bisericii lui Hristos; pentru aceasta, pe tine te fericim, cantandu-ți unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce te-ai hranit cu dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cel ce te-ai dovedit ascultator de Dumnezeu intru toate;
Bucura-te, stralucire a sfințiților diaconi;
Bucura-te, podoaba slaviților luptatori ai lui Hristos;
Bucura-te, urmator și impreuna-lucrator cu Rafael preotul;
Bucura-te, cuvioase diacon al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca lauda a Tesalonicului;
Bucura-te, floare bine-inmiresmata a nemuririi;
Bucura-te, cel ce ești mai presus de orice stricaciune;
Bucura-te, cel ce te-ai facut partaș cetei mucenicilor;
Bucura-te, sfințita jertfa a lui Hristos;
Bucura-te, rana de mult plans a vrajmașului;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 4
Viața virtuoasa ducand ca diacon sfințit, te-ai impotrivit navalirii barbarilor. Și lupta cea buna luptand in Thermi, ca un atlet al lui Hristos ai fost slavit, strigand Celui ce te intarea pe tine, impreuna cu sfinții biruitori mucenici: Aliluia!

Icos 4
Din copilarie avand cugetul la Dumnezeu, ai luptat cu tarie de suflet, Sfanta Mucenița Irina, fericita fecioara, și, disprețuind mandria tiranului, te-ai adus Domnului ca o jertfa bine primita, auzind de la noi unele ca acestea:
Bucura-te, alabastru al curației;
Bucura-te, surparea rautații;
Bucura-te, ceea ce porți numele pacii celei veșnice;
Bucura-te, ceea ce salașluiești in același cort cu sfinții mucenici biruitori;
Bucura-te, crinul cel cu mireasma de mir al iubirii lui Hristos;
Bucura-te, sabie cu doua taișuri impotriva mandriei vrajmașului;
Bucura-te, podoaba cea sfanta a tinerelor;
Bucura-te, pajiște preainmiresmata a fecioriei;
Bucura-te, blanda mielușea neprihanita a lui Hristos;
Bucura-te, ceea ce calatorești spre lumina cea nematerialnica;
Bucura-te, mireasa preacurata a lui Hristos;
Bucura-te, a credincioșilor biruința, de Dumnezeu incununata;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 5
Ai starnit mania barbarilor navalitori, deși aveai faptura firava, Mucenița Irina, și, sub privirile ingrozite ale tatalui tau, ai rabdat cu mult curaj infricoșata mucenicie; pentru aceea, te-ai invrednicit sa auzi de la toți cantarea: Aliluia!

Icos 5
Plin de darzenie te-ai aratat, o, Rafaele, in fața tiranilor chinuitori, infruntandu-i cu barbație. Și, dupa ce in felurite chipuri te-au chinuit, ți-au taiat trupul cu fierastraie cumplite, ucigandu-te cu salbaticie, o, preasfinte, spre ingrozirea tuturor celor ce te priveau. Pentru aceasta ajuta-i pe cei ce striga ție:
Bucura-te, lauda preoților;
Bucura-te, rasplata pustnicilor;
Bucura-te, pilda minunata a rabdarii;
Bucura-te, chip al indraznirii celei bune a sufletului;
Bucura-te, sfeșnic prealuminat al manastirilor din Thermi;
Bucura-te, de Dumnezeu daruit sprijinitor in nevoi al celor evlavioși și cucernici;
Bucura-te, ca ai suferit chinuri de ne indurat;
Bucura-te, ca pe tiranii cei necredincioși i-ai intors la Dumnezeu;
Bucura-te, invațatorule neprihanit al virtuților;
Bucura-te, cel plin de multe haruri du hovnicești;
Bucura-te, izvor de minuni tamaduitoare;
Bucura-te, izvor de agheasma care adapi sufletele noastre;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 6
Fiind tainuit pentru mulți ani in pa mantul din Thermi, Sfinte Rafaele, purtatorule de Dumnezeu, in chip minunat, te-ai facut cunoscut credincioșilor, prin vederile și puterile semnelor, minunandu-i cu binefacerile tale pe toți cei ce striga: Aliluia!

Icos 6
Stralucind prin faptele tale cucernice te-ai aratat, Nicolae, impraștiind razele slavei pe care ai dobandit-o; iar noi cei ce venim astazi la mormantul tau, sfinte mucenice, Il laudam pe Dumnezeu și, impartașindu-ne toți din harul Sau, cu bucurie iți cantam:
Bucura-te, diacon al lui Dumnezeu;
Bucura-te, impotrivitorul inșelatorului;
Bucura-te, ca ai biruit invartoșarea tiranilor;
Bucura-te, cel ce te-ai imbogațit cu stralucirea ingerilor;
Bucura-te, mucenic nebiruit al Stapanului Hristos;
Bucura-te, caderea și nimicirea diavo lu lui celui pierzator;
Bucura-te, ca ai savarșit pana la capat cursa mucenicilor;
Bucura-te, ca ai preamarit cuvantul Domnului;
Bucura-te, lauda de Dumnezeu daruita a credincioșilor;
Bucura-te, cununa noastra cea dumnezeiasca;
Bucura-te, cel ce ai intrat in ceata mucenicilor;
Bucura-te, ca te impartașești de bucuria sfinților;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 7
Lupta mucenicilor savarșind cu dumnezeiesc cuget, Nicolae fericite, ai ramas tainuit pentru mulți ani in pamantul orașului Thermi. Și in chip minunat te-ai descoperit noua acum. Pentru aceasta, noi, cei ce ne apropiem cu credința de sfintele tale moaște, strigam: Aliluia!

Icos 7
Cu moarte groaznica fiind omorata, la slava cea nemuritoare te-ai mutat, fericita Irina, și in camara de nunta a vieții celei adevarate privind stralucirea Mantuitorului, roaga-te pentru noi, cei ce cu smerenie strigam ție:
Bucura-te, sfanta copila a lui Hristos;
Bucura-te, fericita fecioara;
Bucura-te, ca arderea focului pentru adevar ai rabdat;
Bucura-te, ca ai invins inverșunarea vrajmașilor;
Bucura-te, mireasa cu totul nepatata a Stapanului Hristos;
Bucura-te, mirul cel duhovnicesc al vieții feciorești;
Bucura-te, ca aici, pe pamant, lupta muceniceasca ai ales;
Bucura-te, ca, dincolo, la slava ingereasca ai urcat;
Bucura-te, mireasma neprihanirii care pe toate le umpli de buna mireasma;
Bucura-te, ca ești partașa mucenicilor vestiți;
Bucura-te, ceea ce te impartașești de ospațul cel dumnezeiesc;
Bucura-te, ca ești partașa vieții celei sfinte;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 8
Cu totul te-ai instrainat de cele de jos, fericita fecioara, Irina, intrand in ceata sfinților ingeri, lupta cea buna luptand, prea infrumusețata fecioara și, impreuna cu Rafael și Nicolae, canți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8
Cu totul slavit te-ai aratat, o, Rafaele, minunat descoperindu-te in Thermi și, impreuna cu Nicolae și Irina, pretutindeni savarșești multe minuni, pe cei bolnavi tamaduindu-i și ajutand celor ce striga:
Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucura-te, cel slavit intre sfinți;
Bucura-te, cel ce oarecand ai luptat cu tarie;
Bucura-te, cel ce acum te arați in dumnezeit;
Bucura-te, cel ce savarșești pretutindeni minuni mai presus de fire;
Bucura-te, cel ce in chip minunat daruiești tuturor plinire cererilor;
Bucura-te, ca te-ai aratat in vise, dar și aievea, multor credincioși;
Bucura-te, ca de cei vrednici ai fost vazut indumnezeit;
Bucura-te, ca pe mulți i-ai tamaduit de patimi;
Bucura-te, ocrotitorul și aparatorul nostru in lupte;
Bucura-te, sfeșnicul Manastirii Kareia;
Bucura-te, podoaba sfanta a orașului Thermi;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 9
Ca un adevarat parinte te-ai aratat pentru mulți, implinindu-le cererile și umplandu-i de dumnezeiasca bucurie. De aceea, de pretutindeni, mulțimea de credincioși alearga la sfanta ta racla din Thermi, laudandu-te pe tine, Sfinte Rafaele, și Mantuitorului strigand: Aliluia!

Icos 9
Tarie dumnezeiasca avand, Nicolae, ai coborat in arena de lupta a muceniciei, in chip legiuit luptandu-te, și de Domnul ai fost slavit, atunci cand sfintele tale moaște in Thermi s-au descoperit. De aceea și noi cu dor te slavim și iți cantam unele ca acestea:
Bucura-te, cel sfințit intre diaconi;
Bucura-te, cel ce intre purtatorii de lupte mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, ca mucenicilor celor din vechime in cinste te-ai asemanat;
Bucura-te, ca de aceeași cinste cu toți sfinții te-ai aratat;
Bucura-te, Nicolae slavite, biruința credincioșilor de pretutindeni;
Bucura-te, temelia și zidirea drept-maritorilor creștini;
Bucura-te, ca ai primit cununa ne stricaciunii;
Bucura-te, ca celor ce te cinstesc le daruiești tarie;
Bucura-te, ca paharul lui Hristos ai baut;
Bucura-te, dumnezeiasca scapare;
Bucura-te, ca sagețile vrajmașilor le-ai zadarnicit;
Bucura-te, ca luminezi mintea credincioșilor;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 10
Locuitor in corturile sfinților și ale mucenicilor fiind, o, Nicolae, mucenicul lui Hristos, impreuna cu Rafael și Irina, nu inceta a te ruga pentru noi, pentru ca, fiind izbaviți din necazuri, intr-un cuget sa-ți strigam: Aliluia!

Icos 10
In corturile cele cerești salașluindu-te, frumusețea cea fara de prihana a Mirelui ceresc neincetat o privești. Pentru aceea, impreuna cu preacuvioșii tai parinți, Irina, fecioara și nebiruita mucenița, roaga-te lui Hristos pentru noi, cei ce cu evlavie iți cantam:
Bucura-te, crinul cucerniciei;
Bucura-te, vasul cel ales al fecioriei;
Bucura-te, mireasma minunata a gradinii celei dumnezeiești;
Bucura-te, cununa de biruința a fecioarelor;
Bucura-te, mir amestecat cu multe miresme al petrecerii celei cuvioase;
Bucura-te, cereasca mirungere a harului mucenicesc;
Bucura-te, ca ai primit intarire dumnezeiasca de sus;
Bucura-te, ca pe șarpele cel cumplit l-ai biruit;
Bucura-te, mireasma cea buna a lui Hristos;
Bucura-te, jertfa curata și sfanta;
Bucura-te, privighetoare smerita a adevarului;
Bucura-te, stralucire a nestricaciunii;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 11
Cu cantari de biruința, vrednica Irina, laudam lupta ta, mucenița, pentru ca, in trup neputincios fiind, pe vechiul balaur l-ai surpat și, impodobindu-te cu cu nuna biruinței, nu incetezi a canta Domnului: Aliluia!

Icos 11
Purtatori de lumina, asemenea unor sfeșnice v-ați aratat, arzand in Lesvos, și, descoperindu-va acum lumii, cu margaritarele minunilor voastre, ați stralucit credința creștinilor, intreiților purtatori de biruința. Pentru aceea, cu credința cantam:
Bucura-te, intreit alai al mucenicilor.
Bucura-te, candela luminatoare a insulei Lesvos;
Bucura-te, intreit sobor mucenicesc;
Bucura-te, mustrarea a toata necredința;
Bucura-te, intreita adunare de casnici ai Mantuitorului;
Bucura-te, ceata unita cu Dumnezeu, a credincioșilor drept maritori calauze;
Bucura-te, torța din trei sori aprinsa;
Bucura-te, ceata purtatoare de Dumne zeu a sfinților mucenici;
Bucura-te, treime de luptatori ai Sfintei Treimi;
Bucurați-va, luminatori de mult preț ai credincioșilor;
Bucura-te, Rafaele, impreuna cu Nicolae;
Bucura-te, Irina, podoaba a fecioarelor;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condac 12
Bucurandu-va intru cele de sus, Rafaele și Irina, cu dumnezeiescul Nicolae dimpreuna și cu toți cei din Kareia, lupta ați savarșit, pe vrajmași i-ați rușinat. Pentru aceea, rugați-va neincetat pentru noi, cei ce cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12
Cantand pururea impreuna cu ingerii intreita cantare a Sfintei Treimi, neincetat va rugați pentru noi, sfinților mucenici, ca sa fim izbaviți de primejdii și intristari. De aceea, și noi intr-un glas va cantam unele ca acestea:
Bucura-te, slavit alai de mucenici;
Bucura-te, ceata unita cu ingerii;
Bucura-te, Rafaele, preasfinte mucenice;
Bucura-te, Nicolae biruitorule, de Dumnezeu cugetatorule;
Bucura-te, mucenița ce porți numele pacii, Irina cea minunata;
Bucura-te, adunare intreita de mucenici, sprijinitorii cetații Mitilene;
Bucura-te, unime intreita de mucenici ai lui Hristos;
Bucura-te, comuniune a mucenicilor biruitori;
Bucura-te, biserica a lui Hristos cu trei turle;
Bucura-te, alai al celor trei mucenici;
Bucura-te, o, intreita bucurie a noastra;
Bucura-te, coloana de trei mucenici;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condac 13
O, fericita treime a vestiților Mucenici ai lui Hristos, Rafael, Nicolae și Irina, aduceți pururea rugaciuni pentru noi Sfintei Treimi, pentru ca sa dobandim moștenirea cea de sus noi, cei ce strigam: Aliluia!

Acest condac se spune de trei ori.
Apoi se zice iarasi icosul intai si condacul intai.


Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos a Sfantului Isaac Sirul

aprilie 5, 2015

IisusHristos
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazar si lacrimi de întristare si de milostivire ai varsat pentru dânsul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele. Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu sângele Tau, curateste sângele meu si amesteca în trupul meu mireasma trupului Tau celui de viata facator. Fierea cu care vrajmasii Te-au adapat sa îndulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau întins pe Cruce sa întinda catre Tine mintea mea cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa înalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fara de lege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii precum a fagaduit preasfânta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea întinata în faradelegi. Duhul Tau, pe Care L-ai încredintat Tatalui când erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa Te caut. Nu am pocainta, nici umilinta care întorc pe fii la mostenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stapâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atâtea ispite si nu poate sa se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima îndurerata, ca sa pornesc cu tot sufletul în cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi înstraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sânurile Sale fara de ani si mai înainte de veci, sa înnoiasca în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne, sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine, iesi în cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta cea duhovniceasca. Numara-ma între oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma împreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede într-însa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mângâierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri si în toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma învredniceste si pe mine, nevrednicul, cu harul si cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.