Citatul saptamanii

septembrie 19, 2013

gheron-iosif-isihastul
“Dacă vreţi să cunoaşteţi voia lui Dumnezeu, renunţaţi total la voia voastră, la toate gândurile şi planurile, şi, cu profundă umilinţă, cereţi-I lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceţi apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-I cunoaşte voia, aud în ei înşişi «informaţia» divină; ei devin şi mai atenţi la viaţa lor şi nu fac nimic fără «informaţia» divină”.

Gheronda Iosif

Reclame

Ura si iubire

septembrie 12, 2013

velimirovici

Fii atent la ceea ce urăşti şi la ceea ce iubeşti. Atunci când lupţi pentru credinţa ta, iubeşte-ţi credinţa din toată inima, căci ea ţi-a fost dăruită de către Cel Ce te iubeşte. Credinţa este un dar al iubirii, este credinţa ta, adevărata credinţă ortodoxă, frate sârb. Atunci când îţi iubeşti credinţa, Îl iubeşti pe Dătătorul credinţei.

Egoismul întunecă mintea şi întunecă candela credinţei. Atunci când lupţi împotriva egoismului, urăşte-ţi egoismul din tot sufletul.

Ateismul distruge sufletul, smulgând sămânţa dumnezeiască a sufletului; dar sa nu-l urăşti pe cel cuprins de lepra ateismului.

Dacă tu nu-ţi urăşti boul când e cuprins de ciumă şi dacă nu-ţi urăşti oaia atunci când se îmbolnăveşte, cum ai putea urî un om, fratele tău, care a fost cuprins de lepra ateismului? Povara ateismului se năruie prin sine însăşi;nu-şi mai pune şi sarcina urii în spatele fratelui tău.

Erezia este credinţa deformată, tăiată şi micşorată, precum un pom răsucit de furtună şi tăiat de grindină. Atunci când lupţi cu ereticii, să urăşti păcatul credinţei sub forma ereziei şi s-o alungi de la tine cu tot sufletul tău, dar să nu-l urăşti pe omul cu credinţă deformată şi mutilată.

Dacă nu urăşti pomul lovit şi distrus de grindină, cum ai putea urî un om, pe fratele tău, când are o credinţă deformată şi un suflet mutilat?

Puţinătatea credinţei este credinţa fără roade. Când lupţi împotriva celor împuţinaţi în credinţă, să urăşti puţinătatea credinţei din tot sufletul tău, dar să nu urăşti omul, fratele tău, caci el e bolnavul şi este cel ce pătimeşte.

Dacă nu urăşti grâul atunci când este înalt şi copt, dar îi lipsesc spicele şi grăunţele, cum ai putea urî un om, pe fratele tău care a avut nenorocirea de a avea credinţa neroditoare şi de a avea candela credinţei plină de untdelemn, dar fără flacără? Dumnezeu te va binecuvânta şi îţi vei păstra credinţa, cea mai mare avere a ta, fratele meu sârb.

Dacă îţi păstrezi credinţa, ţi-ai păstrat şi sufletul. Vei spune adio acestei lumi cu uşurinţă şi tot cu uşurinţă vei intra în viaţa veşnică pe care Creatorul a fagăduit-o binecuvântaţilor Săi. Amin.

Sfantul Nicolae Velimirovici


Rugăciune către Sfânta şi Fericita maica noastră Xenia, cea nebună pentru Hristos

septembrie 11, 2013

sf xenia

O, sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Prea Înalt, şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înaintevederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineânmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia ce eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, deci petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor, pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, sfântă şi fericită maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh; băieţii şi fetele să fie crescuţi cu credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu; dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură; tămăduieşte pe cei neputincioşi; trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte pe monahi în nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări; întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Dumnezeu Cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.