Monahii trebuie să fie pildă bună pentru mireni

Mai 28, 2017

Odată a mers un pescar la Cuviosul Părinte Mina, de la Schitul Sfânta Ana, și i-a dus pește proaspăt pentru hramul chiliei lui. Starețul s-a mirat întrebându-se când i-a prins, căci era duminică. Și îl întrebă pe pescar:
– Când i-ai prins?
– Azi dimineață, a răspuns acela. Sunt foarte proaspeți. Atunci Părintele Mina îi spune:
– Fiule, nu îi pot cumpăra, căci sunt afurisiți deoarece i-ai prins duminica.
Pescarul nu pricepea aceasta. Atunci Starețul îi spune:
– Vrei să te încredințezi de asta? Dă un pește la pisică și vei vedea de îl va mânca.
într-adevăr, pisica n-a mâncat peștele, ci s-a scârbit de el. Asta, firește, l-a zguduit pe pescar și de atunci înainte cinstea duminicile și sărbătorile.

Părintele Mina era foarte călugăros și se distingea prin evlavie și nevoință. Mânca odată pe zi, după ceasul al noulea (ora trei după amiaza) mâncare fără undelemn. Firesc era așadar să se sălășluiască în el harul dumnezeiesc, mai ales că era foarte smerit.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Liniștea și lipsa de grijă sunt condițiile cele mai însemnate pentru viața duhovnicească de care se bucură Maica Domnului

Mai 27, 2017

Sus, la Schitul Sfânta Ana, la Chilia Sfântului Pantelimon a pustnicit Cuviosul Gherontie, întemeietorul Schitului Sfânta Ana, care a fost egumen al Mănăstirii Buleftiria (astăzi se mai păstrează o Chilie cu același nume în partea de jos a Sfintei Ana, pe malul mării). Deoarece nu era apă la Sihăstrie și ucenicul său se plângea de aceasta, Cuviosul Gherontie a făcut rugăciune și a rugat pe Maica Domnului să scoată din stâncă puțină apă, ca să bea. Maica Domnului, firește, ca o Mamă duioasă l-a ascultat și a scos apă dintr-o crăpătură a stâncii, acolo aproape, ca să bea. Apa aceasta era Aghiazmă. Mai târziu însă ucenicul Cuviosului a vrut să facă grădină. A zidit terase, a adus pământ și a început să alunece de la viața pustnicească, neglijând îndatoririle lui duhovnicești și rugăciunea lui pentru lume. S-a gândit să deschidă cu o daltă crăpătura stâncii de unde ieșea apa, ca să scoată mai multă apă, ca să ude grădina.
Atunci i s-a arătat Maica Domnului și i-a spus:
– Dacă vrei grădini, să cari apă pe umerii tăi de jos.
De atunci și până astăzi apa, care este Aghiazmă, iese mai jos.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Logica lumească aduce catastrofă duhovnicească

Mai 26, 2017

Mai demult, când un monah a adus găini în Sfântul Munte, i-a apărut Maica Domnului și l-a certat spunându-i:
– Ai venit aici să strici Grădina mea?
De asemenea, un alt bătrân de la Sfânta Ana a adus o capră ca să bea lapte ucenicul său, că era bolnăvicios, dar capra în loc de lapte dădea sânge. A înțeles bătrânul greșeala sa, că Maica Domnului nu vrea capre în Grădina ei, și s-a îngrijit să cumpere lapte la cutie pentru ucenicul său.
Precum vedem, mai demult Maica Domnului mustra pe pricinuitorii răului. Acum ce să mustre mai întâi, când duhul lumesc s-a înmulțit în Grădina ei! Ne rabdă ca o Mamă bună.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Din comoditatea lumească vine nefericirea duhovnicească a monahului

Mai 25, 2017

Intr-o zi Bătrânul Teofilact de la Nea Schiti a văzut pe satana trecând pe la chiliile schitului cu limba scoasă, bătându-și joc de monahi și spunând:
– Ha, ha, ha! Călugării au lăsat rugăciunea (,,Doamne Iisuse…”) și s-au dat la grija lumească. Se ocupă cu multe treburi…
Când unii monahi au făcut instalația telefonică în schit, Bătrânul Teofilact l-a văzut pe Sfântul Ioan Botezătorul foarte mâhnit.
Oare cum să nu se mâhnească Sfântul Ioan Botezătorul și toți Sfinții Părinți Atoniți când unii monahi imită pe mireni în viața cea comodă și nu pe Sfinții noștri Părinți, care s-au sfințit nu numai pe ei, ci și muntele cel sălbatec, Atonul, l-au sfințit, numindu-se Sfântul Munte, iar noi astăzi ne umflam în pene că suntem aghioriți.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Rugăciunea cu osteneală

Mai 24, 2017

Spunea Bătrânul Arsenie cel din peșteră: Când spun rugăciunea ,,Doamne Iisuse…” în picioare, simt o puternică mireasmă dumnezeiască. Iar când o spun șezând, simt numai puțină mireasmă.
Cu toate că Bătrânul avea atunci 95 de ani se nevoia mereu cu mărime de suflet și mereu se îmbogățea duhovnicește cu toate că avea depuse multe capitaluri duhovnicești.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Puterea rugăciunii

Mai 23, 2017

Bătrânul Zaharia spunea că la Chilia ,,Schimbarea la Față” de la Nea Schiti părinții spuneau ,,Rugăciunea lui Iisus” cu voce tare.
Odată, s-au adunat diavolii mânioși și unul dintre ei a strigat:
– Spun rugăciunea cu voce tare. Dar nu are putere rugăciunea lor.
Atunci unul din diavolii cei mai mari a spus:
– Fie că spun rugăciunea cu voce tare, fie că o spun cu mintea ea are putere, din moment ce noi nu putem face nimic.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul


Puterea rugăciunii „Doamne Iisuse…”

Mai 22, 2017

Odată un monah de la Mănăstirea Sfântul Pavel a mers la biserica Sfântului Gherasim din Kefalonia. In vremea Sfintei Liturghii stătea în altar și spunea cu mintea rugăciunea ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”, în vreme ce în biserică se cânta. Au adus la biserică și un demonizat, ca să fie vindecat de Sfântul Gherasim.
Deci, în timp ce monahul rostea rugăciunea în altar, diavolul în biserică era ars și a început să strige:
– Bre călugăre, nu mai trage de sfoara aceea că mă arzi. A auzit aceasta și preotul și a spus monahului:
– Frate, fă rugăciune cât poți, ca să se slobozească făptura lui Dumnezeu de diavol.
Atunci diavolul mânios a strigat:
– Bre, popă ticălos, ce-i spui să tragă de sfoară? Nu vezi ca mă arde!
Atunci monahul s-a rugat cu mai multă durere, și omul chinuit s-a slobozit de diavol.

Flori din grădina Maicii Domnului – Sfântul Paisie Aghioritul