Rugaciune catre Sfantul Parintele nostru Arsenie

noiembrie 28, 2012

(pentru cei aflati in mari dureri, mahniri si boli)

     Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie, indreptator al sufletelor noastre si tamaduitor al bolilor sufletesti si trupesti, ca cel ce ai fost impodobit cu adanc de cunoastere a fapturii omenesti, te rugam in vreme de durere si mahnire, cauta cu mila spre noi pacatosii fiii tai si mijloceste catre Preabunul nostru Mantuitor, iertare de pacate si vindecare de toata neputinta.
Parinte Sfinte ce ai mare indrazneala inaintea Tronului Ceresc, te chemam, cu amare lacrimi, dar cu nadejde ca cele spre vindecare sufleteasca si trupeasca, spre mantuire si sfintire, le vom dobandi prin tine, cel ce ne-ai incredintat prin aceste cuvinte: „Eu ma duc, dar de acolo de unde voi fi, am sa va ajut mai mult ca si pana acum”.
Dupa cum in viata pe cei aflati in mari necazuri si cumplite suferinte ii tamaduiai indata, si acum pe noi cei pacatosi, insa chemati cu dragoste parinteasca la mormantul tau incununat cu har ceresc si flori, ne primeste si ne mangaie, sfant si bun Parinte; ne scoate din negura pacatelor si a patimilor; ne daruieste binecuvantarea ca sa purtam crucea vietii spre inviere si luminare desavarsita.
Doctor si tamaduitor de orice suferinta, te rugam, vindeca-ne pe noi, fiii tai, si pe cei ce ii aducem in lacrimi si rugaciuni la crucea sfanta a mormantului tau, izvorator de pace, har si binecuvantarea ta de bun si sfant Parinte, iti multumim si te rugam sa ne fi mereu aproape cu rugaciunea si ajutorul ce ni-l aduci din Cerul Sfant, spre slava marelui si minunatului nostru Dumnezeu si spre a sufletelor noastre mantuire. Amin!

Reclame

Citatul saptamanii

noiembrie 26, 2012

Este Har…

– să iubeşti fără să fii iubit…
– să slujeşti fără să fii preţuit…
– să dăruieşti fără să ţi se mulţumească…
– să te jertfeşti şi fără să ţi se recunoască…
– să ierţi fără să fii iertat…
– să-l susţii pe cel care te-a lepădat…
– să rămâi liniştit, deşi eşti nedreptăţit…
– să crezi deşi nu vezi faţă în faţă…
– să crezi deşi nu eşti deplin lămurit…
– să investeşti clădind fără speranţe…
– să taci pentru a nu face rau aproapelui…
– să vorbeşti de dragul adevărului…
– să înduri fără să murmuri, fără să cârteşti….
– totul să-ţi aparţină, dar tu de toate bucuros sa te lipseşti… Luptă-te, suflete, ca să primeşti acest har!

Parintele Justin Parvu


Rugaciune catre Sfanta Mucenita Ecaterina

noiembrie 24, 2012

O, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, bucuria negrăită a îngerilor şi oglinda frumuseţii fecioarelor, ceea ce ai strălucit prin curăţia minţii în chip minunat, tuturor izvorând razele înţelepciunii Soarelui dreptăţii, luminează şi întunericul sufletului meu şi cerul inimii îl încununează cu stele de gânduri îngereşti. Ca o lună te-ai înălţat în întunericul păgânătăţii şi ai atras în jurul tău noi stele ale mărturisirii Cuvântului, pe filosofi şi pe mulţi din palatul împărătesc, făcând bucurie îngerilor pentru pocăinţa acestora. Vistieria cea săracă a inimilor noastre o umple cu talanţii rugăciunilor tale, ca să cumpărăm noi de la Hristos ,,aur lămurit în foc”, ,,veşminte albe” spre a acoperi goliciunea sufletului şi ,,alifie” pentru a unge ochii inimii cei înceţoşaţi de somnul păcatelor.
Pe Maica Domnului avându-O mijlocitoare osârdnică înaintea Împăratului vieţii, te-ai învrednicit a intra în cămara Mântuitorului împreună cu fecioarele cele înţelepte şi acum te veseleşti împreună cu îngerii de moştenirea Tatălui Celui Ce cu dreapta Sa te-a împodobit cu strălucita cunună a darurilor Duhului. Fii şi nouă caldă rugătoare către Maica Luminii, ca să umple candelele stinse ale sufletului nostru cu untdelemnul rugăciunii şi să ne arate şi pe noi făclii ale mărturisirii Cuvântului.
Cu legătura smereniei te-ai încins Sfântă Ecaterina, preafericită, şi toate legăturile ispitelor vrăjmaşului ai călcat. Din adâncul răutăţilor scoate-ne pe noi, cei ce pururea alunecăm în mândrie şi ne facem cămările deschise pentru tot viforul patimilor.
Pe împăratul cel învechit în răutate foarte ai mustrat şi cu săgeţile cuvintelor tale ai doborât toată înşelăciunea idolilor, cu săgeata iubirii lui Hristos rănind inimile filosofilor şi a celor ce dormeau în întunericul necredinţei. Şi acum fericită, înstrăinează mintea noastră de toată cugetarea lumească şi ne arată prin milostivirea ta vase cinstite Izvorului tuturor darurilor. Pe prunci îi păzeşte sub acoperământul rugăciunii tale, paşii tinerilor întăreşte-i pe calea credinţei şi mărturisirii Cuvântului, fii toiag celor bătrâni, pe preoţi îi luminează cu razele înţelepciunii Cuvântului, monahilor fii cetate nebiruită împotriva săgeţilor ispititorului, fecioarelor arată-te în toată vremea osârdnică rugătoare şi înzestrătoare cu darurile Cuvântului, Biserica lui Hristos o păzeşte de loviturile ereziilor şi toată lumea o îngrădeşte cu legătura puternicei tale rugăciuni.
Luând în ajutor cetele îngereşti şi stând înaintea Împăratului luminii, roagă-te să aflăm noi milă în ceasul ieşirii sufletului din trup, păzindu-ne de înfricoşatele ameninţări ale vrăjmaşilor nevăzuţi, cărora din neputinţă am slujit în această viaţă, fiind noi iubitori de patimile cele stricătoare de suflet mai mult decât de răbdarea necazurilor spre mântuire. La înfricoşătoarea judecată a Mântuitorului împreună cu Maica Domnului, cu Sfântul Arhanghel Mihail, cu Înaintemergătorul, cu Apostolii şi cu toţi Sfinţii roagă-te să aflăm noi izbăvire de partea cea de-a stânga şi să moştenim frumuseţile Raiului.
Ca una ce străluceşti cu frumuseţea mai presus de minte, îmbrăcându-te în lumina iubirii Treimii, înfrumuseţează şi sufletele noastre cu podoabele rugăciunilor tale, ca cinstindu-te neîncetat după vrednicie să aflăm calea Împărăţiei celei de sus, spre slava lui Dumnezeu şi dobândirea cununei mântuirii. Amin.


Rugaciune catre Sfantul Ierarh Nectarie (alcatuita de Cuviosul Filotei Zervakos)

noiembrie 9, 2012

Sfinte Nectarie, făcătorule de minuni, omule al lui Dumnezeu, împlinirea năzuinţelor Duhului; Păstorule şi liman dumnezeiesc, lucrătorul viei celei de taină a lui Hristos, credincios şi sârguincios, care ca un rob credincios al lui Dumnezeu şi săvârşitor al tainelor Acestuia ai fost învrednicit de către Acesta cu darurile facerii de minuni şi al vindecărilor. Mulţi sunt cei care au luat vindecare de la tine, cercetând cu credinţă şi evlavie preacinstitele tale moaşte; cei necăjiţi, suferinzi de multe boli, mâhniri, supărări, nenorociri şi primejdii. Alţii departe găsindu-se, neputând să vină cu trupul, dar crezând că darurile Atotputernicului Dumnezeu dăruite prin intermediul sfinţilor Săi nu numai celor din apropiere, ci şi celor de pe mare departe îi ajunge şi îi ajută, luând fiecare dăruirea după cererea sa.

Deoarece noi suntem robi netrebnici ai lui Dumnezeu şi ne găsim în mare mâhnire, primejdie şi supărare, căci văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi, dinăuntru şi din afară, ca fiarele sălbatice, ziua şi noaptea viclenesc împotriva scumpei Mirese a lui Hristos, curatei şi Una Sfântă Duhovnicească şi Apostolească Biserică pentru a o dărâma şi a o face nevăzută. Preaalesule Păstor al lui Hristos, noi, oile cele cuvântătoare, pentru care Hristos sângele Său l-a vărsat, îţi cerem să îi izgoneşti şi să-i împrăştii. Şi de vreme ce nu suntem vrednici, pentru multele noastre păcate, ca din gurile noastre murdare şi buzele necurate a ne ruga Preaiubitorului de oameni şi Preamilostivului Dumnezeu şi Tată pentru dezlegarea cererilor şi necazurilor noastre, a supărărilor care mereu ne însoţesc, te implorăm cu durere, cu inimă înfrântă, cu suspinuri şi cu lacrimi să mijloceşti împreună cu Preasfânta Maică a lui Dumnezeu şi cu toţi sfinţii să fim izbăviţi din multele primejdii, noi, păcătoşii şi nevrednicii. Noi, prin multele şi nenumăratele păcate şi cu nemulţumirea noastră L-am mâniat pe Preabunul şi Preaindurătorul Dumnezeu şi Părintele nostru Ceresc, şi va veni la noi şi pentru nerecunoştinţa noastră va fi nu Dumnezeu Multmilostiv şi Îndurător, ci Dumnezeul Judecător, spre a ne pedepsi şi a ne răsplăti după faptele noastre.

Credem şi nădăjduim că mijlocirea tuturor sfinţiIor şi a Preasfintei Maici a lui Dumnezeu va îmblânzi faţa Acestuia şi-L va înmuia, va îndepărta cursele văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, va împrăştia dorinţele lor nelegiuite şi ne va izbăvi pe noi din toată primejdia, căci „mult poate rugăciunea dreptului cea cu osârdie‟ şi „mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului‟. Va transforma mâhnirea noastră în bucurie şi desfătare şi vom cânta împreună cu Sfinţii Apostoli, mucenici, mărturisitori şi cu toţi sfinţii „aceasta este biruinţa şi biruitoarea lumii, credinţa noastră‟, şi ca profetul David: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii săi!‟

Să-i cântăm şi să-i lăudăm, să mulţumim Maicii Domnului, cea care ne-a eliberat, Grabnic ascultătoarea, Nădejdea şi Mântuirea poporului nostru, Maicii noastre duhovniceşti, în psalmi şi cântări duhovniceşti. „Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, izbăvindu-ne din nevoi, mulţumiri aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!‟


Rugaciuni catre Sfintii Arhangheli pentru fiecare zi a saptamanii

noiembrie 8, 2012

Rugăciunea I-a (luni)
Către Sfântul Arhanghel Mihail

Mare arhanghele al lui Dumnezeu Mihaile, biruitorul demonilor, biruieşte-i şi zdrobeşte-i pe toţi vrăjmaşii mei văzuţi şi nevăzuţi. Şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul să mă mântuiască de toate necazurile şi de orice boală, de rana aducătoare de moarte şi de moarte năprasnică, o, mare arhistrategule Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a II-a (marţi)
Către Sfântul Arhanghel Gavriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Gavriile! Tu i-ai binevestit Preacuratei Fecioare Maria zămislirea Fiului lui Dumnezeu. Vesteşte-mi şi mie, păcătosului, ceasul straşnic al morţii mele şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu pentru păcătosul meu suflet ca să-mi ierte păcatele mele şi să nu mă oprească diavolii la vămi.

Rugăciunea a III-a (miercuri)
Către Sfântul Arhanghel Rafail

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Rafaile! Tu eşti călăuză, doftor şi tămăduitor, povăţuieşte-mă spre mântuire şi vindecă-mi bolile cele sufleteşti şi trupeşti. Du-mă la prestolul lui Dumnezeu şi roagă milostivirea Lui pentru sufletul meu păcătos, ca să mă ierte Domnul şi să mă păzească de oamenii răi de acum şi până în veac. Amin.

Rugăciunea a IV-a (joi)
Către Sfântul Arhanghel Uriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Uriile! Tu eşti strălucirea focului Dumnezeiesc şi luminătorul celor întunecaţi de păcate: luminează mintea mea, inima mea, voinţa mea cu puterea Sfântului Duh. Povăţuieşte-mă pe calea pocăinţei şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu să mă izbăvească de iadul cel mai de jos şi de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a V-a (vineri)
Către Sfântul Arhanghel Selafiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Selafiile! Tu îl rogi pre Dumnezeu pentru oamenii credincioşi, roagă îndurarea Lui şi pentru mine, păcătosul, ca să mă izbăvească Domnul de toate năpastele şi bolile şi de moarte năprasnică şi să mă învrednicească de Împărăţia Cerurilor împreună cu toţi sfinţii în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VI-a (sâmbătă)
Către Sfântul Arhanghel Iegudiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Iegudiile! Tu eşti apărător plin de râvnă a slavei lui Dumnezeu. Tu îndemni spre preaslăvirea Sfintei Treimi, îndeamnă-mă şi pre mine, trândavul, să slăvesc pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul ca să zidească întru mine inimă curată şi duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele şi cu duh Stăpânitor să mă întărească a mă închina în duh şi adevăr Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VII-a (duminică)
Către Sfântul Arhanghel Varahiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Varahiile! Stând înaintea prestolului lui Dumnezeu şi de acolo aducând binecuvântarea lui Dumnezeu în casele credincioşilor robilor Săi, cere de la Domnul Dumnezeu îndurare şi binecuvântare caselor noastre, ca să ne binecuvânteze şi pre noi Domnului Dumnezeu din Sion şi din Muntele cel Sfânt al Lui şi să prisosească belşugul roadelor pământului. Să ne dăruiască nouă sănătate şi mântuire şi întru toate bune sporire, biruinţă şi stăpânire asupra vrăjmaşilor şi să ne păzească întru mulţi ani, ca într-un gând să slăvim pre Dumnezeu: pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.