Din Filocalie…

  1. I n t r e b a r e a aceluiaş: Gandul îmi spune că dacă plec undeva şi vieţuiesc în retragere, ajung la linişte desăvarşită. Căci apăsat de datoria multor păcate, vreau să mă eliberez de ele. Ce să fac, Părinte ?

    R ă s p u n s u l lui Ioan: Frate, omul dator, pînă nu-şi plăteşte datoria, ori unde ar merge, fie la oraş, fie la sat, şi ori unde s-ar aşeza, rămane dator şi nu are libertatea să şadă în linişte. Dar dacă silit şi ruşinat de ocara oamenilor îşi plăteşte datoria şi se eliberează de ea, poate să se arate în lume şi să şadă unde vrea cu curaj şi cu multă îndrăz­neală. Deci dacă omul rabdă cu toată puterea ocările şi osandirile, necinstirile şi păgubirile pentru păcatele săvarşite de el, se deprinde cu smerenia şi cu osteneala. Şi aşa i se iartă păcatele lui, după cum s-a scris: ,,Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi iartă-mi toate păcatele” (Ps. 24, 18). Gandeşte-te cate ocări şi osandiri a răbdat Stăpanul nostru Hristos înainte de cruce şi că numai după ele a venit la cruce (Abbe Isaia, Recueil, 8.68; p. 104; 13, 23; p. 115, 117). Astfel nimenea nu poate ajunge cu rod la desăvarşire şi sfanta odihnă a desăvarşirii, dacă nu pătimeşte mai întîi împreună cu Hristos şi nu rabdă toate pătimirile Lui, aducandu-şi aminte de cuvantul Apostolului: „De pătimim împreună, ne vom şi slăvi împreună” (Rom. 8, 17) 502.
    Nu te amăgi deci, căci altă cale în afară de aceasta nu există. Domnul să-ţi vină în ajutor după voia Lui, ca, precum zice în Evanghelie, să întemeezi clădirea ta pe piatra cea tare, care este El însuşi (Mt. 7, 2; I Cor. 10, 14).

502 Nu se poate scoate răul din fire fără încordarea ei. Păcatul, patima reprezintă o slăbire a firii. Nu suferinţa pur şi simplu o întăreşte şi o izbăveşte de rău, ci răbdarea ei, care reprezintă o încordare, o folosire a tuturor rezervelor de putere, însoţită de cererea cu încredere a ajutorului lui Dumnezeu, care şi ea reprezintă o încordare a puterii. Iar înfranarea de la plăcerile ce ispitesc este şi ea o încordare, o răbdare, a ispitei fără încovoierea care cedează. Dar numele de răbdare, se foloseşte mai propriu împotriva ispitei de a fugi de durere, tendinţei de a ieşi de sub ea. Slava firii e starea în care nu mai simte nici atracţia superficială spre plăcere, nici durerea trupului, cînd duhul a copleşit viaţa trupului. Dar de duh ţine şi voinţa. Fără a se exercita în efortul voinţei duhul nu poale deveni puternic, ca să copleşească plăcerea şi durerea trupului. Acesta a fost rostul răbdării lui Hristos şi al crucii suportate de El. Firea Lui omenească trebuia să meargă pînă la supremul grad al răbdării, care e răbdarea morţii, pentru a se întări deplin. O cedare în ultimul moment ar fi fost o lunecare din tot ce a dobandit prin răbdările anterioare. Trebue săţi dai însăşi viaţa, ca să o dobandeşti, prin suprema tărie a ei, pe planul superior oricărei slăbiciuni. Aceasta nu exclude faptul că Hristos a suferit şi din compătimire pentru noi, sau şi ca să ne arate iubirea Sa. Propriu zis acestea au stat la baza răbdării Lui prin care a învins slăbiciunea din firea noastră de pe urma păcatului, slăbiciune care mergea prin cedarea sub plăcere şi durere, pînă la biruirea ei prin moarte. Trebuia să se întîmple această întărire şi eliberare în parga firii noastre asumate de El, pentru ca să treacă şi la noi puterea biruirii plăcerii şi durerii legate de patimi. Deci nu e vorba de a fi plătit Hristos pentru noi o jignire a onoarei lui Dumnezeu, căci în acest caz n-ar mai trebui să „pătimim” şi noi cu Hristos. Ci e vorba să ne întărim şi noi înşine prin răbdarea durerii. Hristos a pătimit pentru noi în sensul că numai El a putut, întări Cel dintîi în mod real firea noastră prin crucea Lui şi din comunicarea cu El primim şi noi puterea de a întări firea noastră, liberînd-o de slăbiciune. Răbdarea Lui e izvorul răbdării noastre, care ne întăreşte şi pe noi.

Filocalia Volumul XI, Sfintii Varsanufie si Ioan 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: